Strona w budowie csgroup.pl

ABR Sp. z o.o

Adres firmy

Ul. Na Stoku 53/55
80-874 Gdańsk

KRS 0000261070 Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł i został opłacony w całości.
REGON 191790703 NIP 583-26-14-689
Firma ABR Sp. z o.o. wpisana jest do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, pod numerem 00000579/U, w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeniowego http://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE

Dane kontaktowe

Biuro czynne w godzinach od 8:00 do 16:00

Numer telefonu: 58 303 17 75
Adres e-mail: biuro@abr.pl

Zapraszamy wkrótce!