Oferta

Ryzyko jest wskaźnikiem stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat.
Jest  ono  proporcjonalne  do  prawdopodobieństwa  wystąpienia  tego  zdarzenia
i do wielkości strat, które może spowodować.
Czasami trudno nam wyobrazić sobie samodzielnie możliwe scenariusze realizacji ryzyka i jego skutki.
Nie wszystko od razu jest widoczne, a do zidentyfikowania ryzyk podlegających ubezpieczeniu, których "nie widzimy" z racji ich bliskości lub przyzwyczajenia niezbędna jest analiza doświadczonego brokera.
Zawodowo pomagamy wybrać newralgiczne zagrożenia i dokonać transferu ryzyka.
Każda Firma w codziennej działalności jest wystawiona na działanie ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych, strategicznych i małoznaczących, cyklicznych i incydentalnych, każde z nich wymaga indywidualnej oceny i indywidualnego zabezpieczenia skutków ich realizacji.

Współpraca z ABR Sp. z o.o. zapewni Państwu indywidualne rozpoznanie ryzyk ubezpieczeniowych i wprowadzenie rozwiązań w przypadku ich realizacji minimalizujących straty finansowe.
W ramach współpracy proponujemy sporządzenie audytu istniejącej ochrony ubezpieczeniowej, w nim wskazanie wniosków i propozycji kierunków dalszego działania, wprowadzenie zatwierdzonych zmian, modyfikację programu, monitoring wprowadzonego rozwiązania, a w przypadku konieczności korekta i przystosowanie do zmieniających się potrzeb.
Nasze dotychczasowe doświadczenia (jesteśmy na rynku od 1999 roku) wskazują, że współpraca z Nami przynosi wymierne korzyści ekonomiczne oraz wprowadza lepszy komfort pracy kadry odpowiedzialnej za prawidłowe zabezpieczenie majątku Firmy.
Obsługujemy podmioty wszystkich branż we wszystkich obszarach ubezpieczeń: majątkowych, technicznych, transportowych, komunikacyjnych, lotniczych, morskich, finansowych, osobowych oraz odpowiedzialności cywilnej.
W obszarze Naszego działania znajdują się również negocjacje, renegocjacje programów ubezpieczeniowych dotyczących również ubezpieczeń na życie, wypadkowych, zdrowotnych programów ubezpieczeń dedykowanych dla pracowników i ich rodzin.
Czas nie stoi w miejscu, ryzyka kiedyś nieistniejące przykładowo wynikające z ustawy o ochronie środowiska, ryzyka związane z atakami cybernetycznymi wcześniej na naszym rynku nieubezpieczalne coraz częściej znajdują swoje zabezpieczenie w postaci polisy ubezpieczeniowej.
Uczestniczymy również w postępowaniach prowadzonych wg przewidzianego trybu ustawy o zamówieniach publicznych SIWZ, prowadzimy je samodzielnie lub Nasi eksperci  występują w nich w formie biegłych.

Firma ABR Sp. z o.o. jest autoryzowanym partnerem rynku Lloyd’s, transferujemy tam ryzyka, których rynek lokalny nie jest w stanie „udźwignąć” lub nie jest jeszcze na nie przygotowany.

Zapraszamy do współpracy w całym lub wybranym przez Państwa obszarze działania.