Oferta

Oferujemy kompleksowe oraz specjalistyczne ubezpieczenia przedsiębiorstw w zakresie niezbędnym do zaspokojenia ich potrzeb.

Ofertę kierujemy do :

Przedsiębiorstw produkcyjnych, logistycznych, handlowych oraz usługowych.

oraz do jednostek gospodarki uspołecznionej (przejdź do zakładki zamówienia publiczne)

Współpraca z ABR Sp. z o.o. zapewni Państwu indywidualne rozpoznanie ryzyk ubezpieczeniowych i wprowadzenie rozwiązań w przypadku ich realizacji minimalizujących straty finansowe.
W ramach współpracy proponujemy sporządzenie audytu istniejącej ochrony ubezpieczeniowej, w nim wskazanie wniosków i propozycji kierunków dalszego działania, wprowadzenie zatwierdzonych zmian, modyfikację programu, monitoring wprowadzonego rozwiązania, a w przypadku konieczności korekta i przystosowanie do zmieniających się potrzeb.
Nasze dotychczasowe doświadczenia (jesteśmy na rynku od 1999 roku) wskazują, że współpraca z Nami przynosi wymierne korzyści ekonomiczne oraz wprowadza lepszy komfort pracy kadry odpowiedzialnej za prawidłowe zabezpieczenie majątku Firmy.
Obsługujemy podmioty wszystkich branż we wszystkich obszarach ubezpieczeń: majątkowych, technicznych, transportowych, komunikacyjnych, lotniczych, morskich, finansowych, osobowych oraz odpowiedzialności cywilnej.
W obszarze Naszego działania znajdują się również negocjacje, renegocjacje programów ubezpieczeniowych dotyczących również ubezpieczeń na życie, wypadkowych, zdrowotnych programów ubezpieczeń dedykowanych dla pracowników i ich rodzin.
Czas nie stoi w miejscu, ryzyka kiedyś nieistniejące przykładowo wynikające z ustawy o ochronie środowiska, ryzyka związane z atakami cybernetycznymi wcześniej na naszym rynku nieubezpieczalne coraz częściej znajdują swoje zabezpieczenie w postaci polisy ubezpieczeniowej.
Uczestniczymy również w postępowaniach prowadzonych wg przewidzianego trybu ustawy o zamówieniach publicznych SIWZ, prowadzimy je samodzielnie lub Nasi eksperci występują w nich w formie biegłych.

Firma ABR Sp. z o.o. jest autoryzowanym partnerem rynku Lloyd’s, transferujemy tam ryzyka, których rynek lokalny nie jest w stanie „udźwignąć” lub nie jest jeszcze na nie przygotowany.

Zapraszamy do współpracy w całym lub wybranym przez Państwa obszarze działania.