Zamówienia Publiczne (SIWZ)

Zamówienia publiczne

Wprowadziliśmy na rynek partnerski program ABR Sp. z o.o. dla Gmin, Starostw, przedsiębiorstw państwowych oraz jednostek zobowiązanych do zakupu usług ubezpieczeniowych w formie Ustawy o Zamówieniach Publicznych (SIWZ). Układamy SIWZ, przeprowadzamy postępowania w imieniu Naszych klientów zgodnie z wymogami aktualnej ustawy. Poniżej progu kwotowego prowadzimy postępowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami w jednostce organizacyjnej. Wskazujemy korzystne rozwiązania. Przejmujemy odpowiedzialność za ten proces. Szczegóły proponujemy ustalić podczas bezpośredniego spotkania.
Zapraszamy do współpracy.

Główne zalety programu:

  • pomoc przy określaniu specyfikacji zamówienia,
  • określenie kryteriów wyboru ocen,
  • określenie wagi czynników podejmowania decyzji,
  • pomoc w dochodzeniu roszczeń.

Broker może działać jako pełnomocnik zamawiającego, czyli w imieniu i na rzecz zamawiającego zobowiązany będzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
Zamawiający może jednak sam prowadzić postępowanie na wybór zakładu ubezpieczeń, korzystając jednocześnie z usług brokera jako biegłego.
Podmiot zobowiązany do stosowania prawa zamówień publicznych, zawierając nieodpłatną umowę o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nie stosuje procedur ustawy Pzp.
Tekst pierwotny pobrano ze strony Urzędu Zamówień Publicznych

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/30743/OPINIE-PRAWNE-UZP.pdf