58 303 17 75 biuro@abr.pl ul.Mokra 22A Jankowo Gdańskie
....obsługujemy klientów z terytorium całego kraju oraz wszystkich branż.... ....... zarządzamy ryzykami ubezpieczeniowymi... ... obniżamy koszty ubezpieczeń.... ... pracujesz, poświęcasz swój czas i życie, gromadzisz majątek, ubezpieczasz swoje mienie, z Nami możesz prowadzić swój business bezpieczenie... .... zabezpieczenie Twoich finansów przez profesjonalistów.. ....nie ryzykuj, możesz dużo stracić na skutek niewłaściwie zawartej umowy ubezpieczenia... ... masz wszystko poukładane, wszystko działa normalnie, wyprzedź ryzyko, sprawdź jakość swojego ubezpieczenia.....

Wspieramy procesy decyzyjne przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych.

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów, które zaintersowane są optymalizacją umów ubezpieczeniowych, redukcją ich kosztów i wdrożeniem rozwiazań ubezpieczeniowych umożliwiajacych bezpieczeństwo działania i odbudowę majątku po szkodzie.

Sporządzamy audyty jakości polis ubezpieczeniowych i monitorujemy na bieżąco realizacje programów ubezpieczeniowych.

Ryzyko jest wskaźnikiem stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat.
Jest ono proporcjonalne do prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia
i do wielkości strat, które może spowodować.
Czasami trudno nam wyobrazić sobie samodzielnie możliwe scenariusze realizacji ryzyka i jego skutki.
Nie wszystko od razu jest widoczne, a do zidentyfikowania ryzyk podlegających ubezpieczeniu, których „nie widzimy” z racji ich bliskości lub przyzwyczajenia niezbędna jest analiza doświadczonego brokera.
Zawodowo pomagamy wybrać newralgiczne zagrożenia i dokonać transferu ryzyka.
Każda Firma w codziennej działalności jest wystawiona na działanie ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych, strategicznych i małoznaczących, cyklicznych i incydentalnych, każde z nich wymaga indywidualnej oceny i indywidualnego zabezpieczenia skutków ich realizacji.

Współpraca z ABR Sp. z o.o. zapewni Państwu indywidualne rozpoznanie ryzyk ubezpieczeniowych i wprowadzenie rozwiązań w przypadku ich realizacji minimalizujących straty finansowe.
W ramach współpracy proponujemy sporządzenie audytu istniejącej ochrony ubezpieczeniowej, w nim wskazanie wniosków i propozycji kierunków dalszego działania, wprowadzenie zatwierdzonych zmian, modyfikację programu, monitoring wprowadzonego rozwiązania, a w przypadku konieczności korekta i przystosowanie do zmieniających się potrzeb.
Nasze dotychczasowe doświadczenia (jesteśmy na rynku od 1999 roku) wskazują, że współpraca z Nami przynosi wymierne korzyści ekonomiczne oraz wprowadza lepszy komfort pracy kadry odpowiedzialnej za prawidłowe zabezpieczenie majątku Firmy.
Obsługujemy podmioty wszystkich branż we wszystkich obszarach ubezpieczeń: majątkowych, technicznych, transportowych, komunikacyjnych, lotniczych, morskich, finansowych, osobowych oraz odpowiedzialności cywilnej.
W obszarze Naszego działania znajdują się również negocjacje, renegocjacje programów ubezpieczeniowych dotyczących również ubezpieczeń na życie, wypadkowych, zdrowotnych programów ubezpieczeń dedykowanych dla pracowników i ich rodzin.
Czas nie stoi w miejscu, ryzyka kiedyś nieistniejące przykładowo wynikające z ustawy o ochronie środowiska, ryzyka związane z atakami cybernetycznymi wcześniej na naszym rynku nieubezpieczalne coraz częściej znajdują swoje zabezpieczenie w postaci polisy ubezpieczeniowej.
Uczestniczymy również w postępowaniach prowadzonych wg przewidzianego trybu ustawy o zamówieniach publicznych SIWZ, prowadzimy je samodzielnie lub Nasi eksperci występują w nich w formie biegłych.

Firma ABR Sp. z o.o. jest autoryzowanym partnerem rynku Lloyd’s, transferujemy tam ryzyka, których rynek lokalny nie jest w stanie „udźwignąć” lub nie jest jeszcze na nie przygotowany.

Zapraszamy do współpracy w całym lub wybranym przez Państwa obszarze działania.

Copyright © 2020 ABR Broker Ubezpieczeniowy | Gdańsk.Wszelkie prawa zastrzeżone.