58 303 17 75 biuro@abr.pl ul.Myśliwska 33D parter lokal.74, 80-283 Gdańsk
58 303 17 75 biuro@abr.pl ul.Myśliwska 33D parter lokal.74, 80-283 Gdańsk
....obsługujemy klientów z terytorium całego kraju oraz wszystkich branż.... ....... zarządzamy ryzykami ubezpieczeniowymi... ... obniżamy koszty ubezpieczeń.... ... pracujesz, poświęcasz swój czas i życie, gromadzisz majątek, ubezpieczasz swoje mienie, z Nami możesz prowadzić swój business bezpieczenie... .... zabezpieczenie Twoich finansów przez profesjonalistów.. ....nie ryzykuj, możesz dużo stracić na skutek niewłaściwie zawartej umowy ubezpieczenia... ... masz wszystko poukładane, wszystko działa normalnie, wyprzedź ryzyko, sprawdź jakość swojego ubezpieczenia.....

Wprowadziliśmy na rynek partnerski program ABR Sp. z o.o. dla Gmin, Starostw, przedsiębiorstw państwowych oraz jednostek zobowiązanych do zakupu usług ubezpieczeniowych w formie Ustawy o Zamówieniach Publicznych (SIWZ). Układamy SIWZ, przeprowadzamy postępowania w imieniu Naszych klientów zgodnie z wymogami aktualnej ustawy. Poniżej progu kwotowego prowadzimy postępowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami w jednostce organizacyjnej. Wskazujemy korzystne rozwiązania. Przejmujemy odpowiedzialność za ten proces. Szczegóły proponujemy ustalić podczas bezpośredniego spotkania.
Zapraszamy do współpracy.

Główne zalety programu:

pomoc przy określaniu specyfikacji zamówienia,
określenie kryteriów wyboru ocen,
określenie wagi czynników podejmowania decyzji,
pomoc w dochodzeniu roszczeń.
Broker może działać jako pełnomocnik zamawiającego, czyli w imieniu i na rzecz zamawiającego zobowiązany będzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
Zamawiający może jednak sam prowadzić postępowanie na wybór zakładu ubezpieczeń, korzystając jednocześnie z usług brokera jako biegłego.
Podmiot zobowiązany do stosowania prawa zamówień publicznych, zawierając nieodpłatną umowę o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nie stosuje procedur ustawy Pzp.
Tekst pierwotny pobrano ze strony Urzędu Zamówień Publicznych

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/30743/OPINIE-PRAWNE-UZP.pdf