58 303 17 75 biuro@abr.pl ul.Mokra 22A Jankowo Gdańskie

OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Naszych klientów wspieramy w postępowaniach prowadzonych wg przewidzianego trybu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferujemy konsultację i wsparcie w procesach tworzenia specyfikacji zamówienia:

– identyfikacji ryzyk podlegających transferowi,
– konstrukcji dotyczących specyfikacji zamówienia,
– określaniu kryteriów wyboru ocen,
– określaniu wagi czynników podejmowanych decyzji,
– określaniu treści klauzul i ich kryteriów,
– obsługi procesów likwidacji szkód i roszczeń,
–  inne wspólnie ustalone, np. audyt kontroli zarządczej wybranego obszaru lub jednostki organizacyjnej

Wyboru Naszej Firmy możesz dokonać bez przeprowadzania przetargu.
Zapraszamy do współpracy.